[1]
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ - ΜΠΟΥΡΑ Λ. 1972. Ο εξωνάρθηκας του καθολικού του Οσίου Λουκά Φωκίδος (πίν. 3-14). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 6, (Ιανουαρίου 1972), 13–28. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.806.