[1]
ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ Ν.Β. 1972. Ο ναός του Άϊ-Λέου εις το Μπρίκι της Μάνης (πίν. 43-52). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 6, (Ιανουαρίου 1972), 146–168. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.812.