[1]
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. 1972. Φύλλα εικονογραφημένου κώδικος της Αποκαλύψεως (πίν. 57-63). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 6, (Ιανουαρίου 1972), 180–190. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.814.