[1]
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Μ. 1972. Προβλήματα της εικονογραφίας του τρούλλου του ναού Αγ. Γεωργίου Θεσσαλονίκης (πίν. 65-70). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 6, (Ιανουαρίου 1972), 191–204. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.815.