[1]
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι.E. 1972. Ο Sebastiano Serlio στα μοναστήρια της Κρήτης (πίν. 85-90). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 6, (Ιανουαρίου 1972), 233–245. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.817.