[1]
ΜΟΥΡΙΚΗ Ν. 1974. Oι βυζαντινές τοιχογραφίες των παρεκκλησίων της σπηλιάς Πεντέλης (πίν. 20-44). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 7, (Ιανουαρίου 1974), 79–119. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.831.