[1]
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. 1979. Μερικές παρατηρήσεις στις προοπτικές συμβάσεις μιας εικόνας του Ανδρέα Ρίτζου (πίν. 99-102). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 9, (Ιανουαρίου 1979), 249–260. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.879.