[1]
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι.E. 1981. Παραστάσεις εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης, της Βενετίας και της Κρήτης σε φορητές μεταβυζαντινές εικόνες (πίν. 35-42). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 10, (Ιανουαρίου 1981), 181–198. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.907.