[1]
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι.E. 1986. Η Παναγία της Λειβαδιάς. Μια άγνωστη εκκλησία του 11ου αι. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 12, (Ιανουαρίου 1986), 305–328. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.956.