[1]
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. 1992. Οι τοιχογραφίες του Αγίου Γεωργίου Λαθρήνου στη Νάξο. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 16, (Ιανουαρίου 1992), 139–154. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1063.