[1]
MOURIKI, D. 1992. Ένα ζεύγος εικόνων του Μωυσή των αρχών του 13ου αιώνα στο Σινά με τις σκηνές της Καιόμενης Βάτου και της παραλαβής του Νόμου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 16, (Ιανουαρίου 1992), 171–184. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1066.