[1]
ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ Ε. 2014. Άγιος Νικόλαος στο Καμπινάρι Πλάτσας στη Μάνη. Παρατηρήσεις στο γλυπτό διάκοσμο του τέμπλου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 33, (Μαρτίου 2014), 105–118. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1238.