[1]
ΓΕΡΟΓΙΩΡΓΗ Σ. 2014. Επένδυση εικόνας της Αγίας Παρασκευής στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 33, (Μαρτίου 2014), 323–332. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1257.