[1]
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Α. 2013. Ομιλία του κ. Αδαμαντίου περί των ψηφιδωτών του ναού Δαφνίου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 2, 1-2 (Απριλίου 2013), 75–79. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1303.