[1]
ΣΤΡΑΤΗΣ Ε.Γ. 2013. Η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου παρά τας Σέρρας. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 3, 1-2 (Απριλίου 2013), 3–14. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1315.