[1]
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν.Ι. 2013. Αι παλαιαί εκκλησίαι Τρικκάλων και οι δύο Βησσαρίωνες Λαρίσης. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 3, 1-2 (Απριλίου 2013), 15–34. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1316.