[1]
ΖΩΓΡΑΦΟΣ Π.Γ. 2013. Οι διάφοροι τρόποι της βυζαντινής αγιογραφίας επί τη βάσει της ερμηνείας των ζωγράφων. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 3, 1-2 (Απριλίου 2013), 49–61. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1318.