[1]
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Α.Κ. και ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ Α. 2013. Ανέκδοτα βυζαντινά μνημεία εν Θράκη. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 3, 1-2 (Απριλίου 2013), 62–66. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1319.