[1]
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Μ.Π. 2013. Περί των κοττιστών ήτοι των κυβιστών παρά Βυζαντινοίς. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 3, 1-2 (Απριλίου 2013), 67–76. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1320.