[1]
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Α. 2013. Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 3, 1-2 (Απριλίου 2013), 79–82. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1322.