[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) 2013. †Η αείμνηστος βασίλισσα Όλγα. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 3, 1-2 (Απριλίου 2013), 92–93. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1325.