[1]
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ Α. 2013. Ευάγγελος Στράτης. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 3, 1-2 (Απριλίου 2013), 94–96. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1326.