[1]
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. 2013. Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Φύλαξ (Περίληψις). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 1, (Απριλίου 2013), 18. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1345.