[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) 1892. Περιγραφή των εν τοις Πίναξι δημοσιευομένων αντικειμένων (πίνακες Α΄-Β΄). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 1, (Απριλίου 1892), 129–142. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1506.