[1]
ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. 1894. Μουσείον Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις 1893. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 2, (Απριλίου 1894), 32–62. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1516.