[1]
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥΣ Δ.Γ. 1894. Η Παναγία των Αθηνών. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 2, (Απριλίου 1894), 80–81. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1519.