[1]
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. 1894. Ανακοίνωσις περί του ογδόου μονογράμματος του εν Πάρω ναού της Εκατονταπυλιανής. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 2, (Απριλίου 1894), 99–100. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1524.