[1]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α., ΠΛΑΤΥΣ Ι.Γ. και ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗΣ Δ. 1894. Έκθεσις εξελεγκτικής επιτροπής. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 2, (Απριλίου 1894), 112–115. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1527.