[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) 1894. Έκθεσις των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου από 1 Ιανουαρίου 1893 - 31 Δεκεμβρίου 1893. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 2, (Απριλίου 1894), 116–120. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1528.