[1]
ΛΑΜΠΑΚΗΣ Ε., ΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. και ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. 1894. Έκθεσις της επιτροπής της Μονής του Αγίου Ανδρέου προς τον Πρόεδρον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 2, (Απριλίου 1894), 131–134. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1531.