[1]
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Π. 1894. Έγγραφον της Γενικής Εφορείας των Αρχαιοτήτων και Μουσείων προς τον Σύμβουλον της Χριστιανικής Εταιρείας κ. Αντώνιον Βούρον. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 2, (Απριλίου 1894), 150. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1536.