[1]
ΠΑΠΠΟΥΔΩΦ Α. και ΚΑΠΡΑΛΟΣ Κ.Δ. 1894. Έγγραφον προς τους κ.κ. Γ. Λαμπάκην, Αλεξ. Βαρούχαν και Ν. Διαμάντην. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 2, (Απριλίου 1894), 151–152. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1538.