[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) 2013. Δωρεαί εις το Χριστιανικόν Μουσείον κατά το έτος 1897. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 3, (Απριλίου 2013), 119. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1561.