[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) 2013. Αρχαί της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1904. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 6, 1 (Απριλίου 2013), 21. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1611.