[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) 2013. Περιηγήσεις. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 6, 1 (Απριλίου 2013), 22–48. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1612.