[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) 2013. Εργασίαι του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 1907. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 8, (Απριλίου 2013), 76–80. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1641.