[1]
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. 2013. Έκθεσις περί του εν Καΐρω Β΄ Διεθνούς Αρχαιολ. Συνεδρίου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 10, (Απριλίου 2013), 75–78. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1664.