[1]
ΛΟΒΕΡΔΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ Κ. 2016. Ξυλόγλυπτα της ύστερης περιόδου των Παλαιολόγων από ναούς της δυτικής Μακεδονίας. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 35, (Φεβρουαρίου 2016), 375–402. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1764.