[1]
ΜΠΟΥΡΑΣ Χ. 2011. Η προσφορά του Μανόλη Χατζηδάκη στην Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 22, (Ιουλίου 2011), 45–46. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.335.