[1]
ΓΚΙΟΛΕΣ Ν., ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ Σ. και ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. 2011. Νικόλαος Δρανδάκης. Ο βίος, η προσωπικότητα και το επιστημονικό του έργο. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 27, (Ιουλίου 2011), 9–12. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.511.