[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) 1966. Βιβλιογραφία Γεωργίου Σωτηρίου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 4, (Ιανουαρίου 1966), .