[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) 2013. Έκθεσις περί των κατά το έτος 1933 πεπραγμένων υπό της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας αναγνωσθείσα εν τη γενική συνελεύσει των εταίρων τη 2 Απριλίου 1934 υπό του γενικού γραμματέως Γ. Α. Σωτηρίου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 2, (Απριλίου 2013), . DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1358.