[1]
ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ Ρ., ΚΑΖΑΝΑΚΗ-ΛΑΠΠΑ Μ. και ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. 2013. Τίτος Παπαμαστοράκης (1961-2010). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 34, (Ιανουαρίου 2013), XI-XII. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1738.