[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) 1972. Δημοσιεύματα της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 6, (Ιανουαρίου 1972).