[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) 1974. Πίνακες. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 7, (Ιανουαρίου 1974).