[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) 2013. Oπισθοσέλιδα. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 8, (Απριλίου 2013), .