[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) 2016. Οπισθοσέλιδα. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 35, (Φεβρουαρίου 2016), 413–422.