[1]
ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ Σ. και ΧΑΛΚΙΑ Ε. 2014. Πρακτικά Ημερίδας. Από το Βυζάντιο στη νεώτερη εποχή: παράδοση και ανανέωση στην τέχνη. Μνήμη ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 33, (Μαρτίου 2014), 345–346. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1263.