[1]
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Ν. 2014. Η ανανέωση της βυζαντινής παράδοσης στα χειρόγραφα εικονογραφημένα χρησμολόγια του 16ου αιώνα. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 33, (Μαρτίου 2014), 391–404. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1271.