(1)
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Πρωτοσέλιδα. ΔελτίονΧΑΕ 2018, 39, I - XI.